Hvem er i rådet?

MEDLEMMERNE I ULLERØD KIRKES MENIGHEDSRÅD 

Formand

Verner Bech
Ålholmparken 21
3400 Hillerød

Mob.   2892  7406

Mail:
   verner@3400bech.dk
 

Næstformand

Ingrid Læsøe Fink
Pilebakken 2
3540 Lynge

Mob.   4025  8219

Mail:
   ingrid@finkarnbjerg.dk
 

Kirkeværge

Karsten Hilde
Kjeldsvang 8
3400 Hillerød

Mob.   2964  9930

Mail:
   e.hilde@mail.dk
 

Kasserer

Tina Munkholm
Bygvangen 31
3400 Hillerød

Mob.   2167  0874

Mail:
   tina.anders.morten@gmail.com
 

Medlem

Mai-Britt Lange
Viemosevej 24
3400 Hillerød

Mob.   2992  5434

Mail:
  kontakt@maibrittlange.dk
 

Medlem

Mette Saaby Nielsen
Stutmestervej 33 st.th.
3400 Hillerød

Mob.   2832  9867

Mail:
 mette.saaby.nielsen@gmail.com
 

Sekretær

Kirsten Holme Christensen
Møllevej 32
3400 Hillerød

Mob.   5052  2983

Mail:
   kirsten@holmechristensen.dk
 

Medlem

Dorte Rovsing
Sommersvej 9
3400 Hillerød

Mob.   3035  9993

Mail:
   dr@birke-gym.dk
 

Kontaktperson

Lone Krüger
Ålholmparken 30
3400 Hillerød

Mob.   2044  5590

Mail:
  lonekryger57@gmail.com
 

Kontaktperson

Anja Radmer
Åvang 40
3400 Hillerød

Tlf.   4824  4830

Mail:
  anjaradmer71@gmail.com
 

Sognepræst

Torben Ebbesen
Frederiksværksgade 141
3400 Hillerød

Mob.   2042  2562

Mail:
  te@km.dk
 

Sognepræst

Theodora Nathan Harbsmeier
Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød

Mob.   5074  2072

Mail:
  tnh@km.dk
 

Medarbejder- 
repræsentant

Helle Kaspersen
Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød

Mob.   2147  1571

Mail:
  hk@km.dk